English  |  Tiếng Việt

Trách nhiệm xã hội

Tập đoàn VinaCapital là một doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội và là một thành viên tích cực trong cộng đồng tại Việt Nam. Điều này được phản ánh trong các chính sách đối với nhân viên và trong những hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Mục tiêu của chúng tôi là tất cả thành viên trong xã hội đều được lợi từ sự phát triển vượt bực của nền kinh tế Việt Nam.

Quỹ từ thiện VinaCapital Foundation

Quỹ từ thiện VinaCapital Foundation (VCF) đóng một vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy và phát huy các lĩnh vực từ thiện và trách nhiệm xã hội trên khắp lãnh thổ Việt Nam, từ thanh niên, cá nhân, các tổ chức phi chính phủ, chính quyền tỉnh, thành phố, và các tập đoàn khác.

Quỹ từ thiện VinaCapital Foundation được thành lập năm 2006 và là một tổ chức phi lợi nhuận được miễn thuế, và được cấp phép là một chức phi chính phủ quốc tế tại Việt Nam.