English  |  Tiếng Việt

Gửi kế hoạch kinh doanh

Thông tin người sáng lập
*
*
*
*
*
*
*
   
Thông tin công ty
*
*
*
*
 
*
 
*
   
*
*

Tập tin đính kèm giới hạn dưới 10MB.
Chúng tôi chỉ hỗ trợ tải lên những định dạng tập tin sau: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .ppt, pptx.
Thông tin gây quỹ
*
*
*
 
* Bắt buộc

Thành phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Sun Wah, lầu 17
115 Nguyễn Huệ, Quận 1
TPHCM, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 8 821 9930
Fax: (+84) 8 821 9931

Hà Nội
Lầu 6
17 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 4 936 4630
Fax: (+84) 4 936 4629